Seagis Property Group buys Florida portfolio

Grows regional holdings to nearly 1.3 million square feet