Seagis grows Miami portfolio

Adds warehouse in Hialeah submarket